FILM

Willem

Willem (9 jaar) is sportief, fanatiek en behendig met de bal. Na schooltijd is hij vaak op het teerveldje in zijn wijk te vinden om een balletje te trappen. Willem mist een voet en heeft een korter been door een aangeboren afwijking, maar dat weerhoudt hem nergens van.

Dit filmpje is onderdeel van een persoonlijk project over Willem. Ik ontmoette hem in de zomer van 2016 terwijl hij een nieuwe prothese paste bij de orthopedisch instrumentmaker. Sindsdien volg ik Willem geregeld met mijn camera.